Påskens samlingar

Torsd.28 kl.18    Getsemanestund I Brömsebro Filadelfia.

Fred. 29  kl.10 Påsk-vandring med Svenska kyrkan.
Samling vid parkeringen vid Ekbacken.  
Kl.11 Gudstjänst i kyrkan.                          

Sönd.31  kl.18    Påskgudstjänst med kören VÄNNER.