Program 2024

.

APRIL
Tisd.2     kl. 14    RPG. ”I vårens och sommarens tid”. Ivar och Ulla      
                           Karlstrand
 visar bilder, berättar och läser dikter.

Torsd.4 kl.10 och 11 Musikandakt på Mariahemmet och Solgläntan

Sönd.7  kl.18     Bibel och Bön

Onsd.10 kl.14     Avigt och Rätt.

Fred. 12 kl.13     Fredagshäng
              kl.18      Fredagskväll för 50+


Sönd.14 kl.11     Israel-helg i Sion Gullabo. Se separat annonsering

Mån. 15 kl.15      Måndagskaffe.


Fred.19 kl.13       Fredagshäng. Utflykt

Sönd.21 kl.18     Sång och Musikgudstjänst med ”Gullabo Gospel”

Onsd.24  kl.14     Avigt och Rätt.


Fred.26  kl.13      Fredagshäng.

Sönd.28 kl.18     Sång och Musik-gudstjänst med ”Sångarbröderna”
                            
från Emmaboda

Maj

3 fred 13-16 Fredagshäng

4 lörd kl 18 Cafekväll i Brämsebro Filadelfia med önskesånger och Valla Carlsson som berättar om Litauen.

7 tisd kl 14 RPG med Salig blandning

9 torsd  kl 9 Gökotta i Hålan i Brömsebro medtag fika/grillkorv och ngt att sitta på.

12 kl18 Bibel och bön

17 fred kl 13-16 fredagshäng

24 kl 13-16 fredagshäng

26 Sönd  kl 18  Möte med Ethel och ukulelegrupp, morsdagsfika.

31 fred RPG-resa

Juni

1 lördag kl 09-13 Arbetsdag vid missionskyrkan

2 Sönd kl 13 Avslutning för alla grupper. Vi bjuder på grillat. Ta gärna med fika. Vänner m.fl. medverkar

8 lördag 18 Logmöte i Brinkarström brömsebro, Karlmans medverkar.

22 lördag 19 Missionsbåten Shalom kommer till Bergkvara kajen. Sång och vittnesbörd.

27 lördag kl 18 logmöte i Brinkarström

30 sönd kl 18 Bibel och bön

Juli

3 lörd kl 18 Logmöte i Brinkarström.

19-21 fre- sönd kl 19 hamnkyrkan vid båtklubbens lokal.

Varmt VÄLKOMNA till våra samlingar

Torsås Missionskyrka