Möte för alla

Söndag 24/3kl 15:00 möte för stora och små. Barnen medverkar med sång och drama. Servering.