Senorenteamet sjunger i Ekbacken.

Ekumenisk friluftsgudstjänst i Ekbacken Torsås. Senoren-teamet medverkar med sång och musik. Medtag gärna kaffekorg. Söndag 23/6 kl 14.